info@akarsugumruk.com.tr
0312 473 43 63

MEVZUAT

7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

Bu Tebliğin amacı; 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret

2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Yürürlüğü Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ

Bu Tebliğin amacı, ek mali yükümlülük ihdas eden 11/9/2017 tarihli ve 2017/10926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında

5481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Uygulanması Hakkında Kararın 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasını

TÜRKİYE GÜMRÜK MÜDÜRLÜKLERİ LİSTESİ

Gümrük Yönetmeliği nin 560. maddesinin 1. fıkrası; "Bakanlık kurumsal internet sayfasında yer alan gümrük müdürlükleri yetkilerine göre A ve B sınıfı

YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN

Rehin alacaklısı, alacağın son bulduğu tarihten itibaren yabancı hukuka tabi rehin alacaklısı tarafından otuz, Türk hukukuna tabi rehin alacaklısı tar

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU

Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın Türkiye’ye ithal eden kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

GÜMRÜK KANUNU

Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın risk analizine dayalı kontrolleri de dâhil olmak üzere gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutulmasına ilişkin işlemlerinin yerine getirildiği