info@akarsugumruk.com.tr
0312 473 43 63

İTHALAT HİZMETLERİMİZ

Akarsu Gümrük Müşavirliği olarak gerek Avrupa Birliği gerekse diğer ülkelerin gümrük rejimlerine hakim olan kadrolarımızla ithalat işlemlerinizi sizin için karmaşık bir süreç olmaktan çıkarıyor ve iş akış planlarımızla ithalat işlemlerinizi sorunsuz olarak gerçekleştiriyoruz. 

Hizmet Alanlarımız
• İthalat konusu emtia ile ilgili G.T.İ.P belirlenmesi.(Kimyasal maddeler hariç)
• İthal edilecek emtia ile ilgili olarak fizibilite raporlaması,
• Lojistik hizmetlerinin koordinasyonu,
• Eşyaların geçici depolama, antrepo vb. yerlerden çekilmesi, dahili nakliyesi ve firmaya teslim işlemleri.
• Ardiye, mesai v.s. ödemeleri yapmak
• Aktarma ve transit işlemleri
• Geçici ithalat ve ATA KARNELİ ithalat işlemleri.
• Vesaiklerin (varsa) konşimento cirolarını yaptırılması
• Vergi, resim, harç, fon, v.b. hesaplanması ve yatırılması.
• Ödemeler ile ilgili Bloke Çek, Teminat, v.s. almak.
• Emtiada hasar, eksiklik veya yanlışlık var ise tutanak tanzim ettirilmesi. 
• Ordinonun alımı,
• Orijinal tasdikli ilgili belgelerin tasnifinin yapılarak operasyon departmanına teslimi
• Küşat İşlemleri,
• Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak emtianın muayenesinin yapılması
• Eksiklik, hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi
• Depo olarak yatırılan nakit ve teminatın çözümü işlemleri.
• Tahakkukların yapılarak ilgili teminat veya vergi ödemelerinin yapılması
• İlgili firmanın vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın fiziki teslimi
• İthalat konusu eşyanın isteğe bağlı olarak sigortalanması. 
• Kontrol belgesi, TSE belgesi sevk temini işlemleri.
• Evrak teslim formu ile evrakların teslimi

Serbest Bölge İşlemleri
• Her türlü İthalat, İhracat, Aktarma, Transit işlemleri ikmali. 
• Serbest Bölgeler konusu her türlü danışmanlık ve lojistik hizmet.