info@akarsugumruk.com.tr
0312 473 43 63

İHRACAT HİZMETLERİMİZ

Son yıllarda gelişen sanayimiz ve özellikle tarım sektörümüz ihraç kalemlerimizin de çeşitlenmesini  sağlamıştır. Bu gelişmelere bağlı olarak gümrük mevzuatımız da gelişmiş ve genişlemiştir. Her zaman ihracatçılarımızın yanında olan Akarsu Gümrük Müşavirliği ihracat gümrüklemesinde ülkemizin sayılı şirketlerinden bir tanesidir.

Hizmet Alanlarımız
• Hariçte İşleme Rejimi uygulamaları,
• İhracatçı Birliği Üyelik kaydı ve Beyanname Tasdik İşlemleri,
• Emtianın türüne göre ilgili ihracatçı birliklerine üyelik işlemlerinin yaptırılması,
• İhraç konusu emtianın G.T.İ.P belirlenmesi,
• Varsa telafi edici verginin hesaplanması ve yatırılması,
• Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen vesaiklerin bankaya ve/veya alıcıya ulaştırılması,
• Geçici ihracat ve ATA KARNELİ ihracat işlemleri,
• Özel Antrepo (Fiktif),
• Gümrük Antrepo,
• Yüklenen aracın gümrük işlemlerinin takibi,
• İhraç edilecek eşyanın gümrük beyannamesinin düzenlenmesi ve operasyon işlemlerinin tamamlanması,
• Serbest Bölge İşlemleri,
• Vesaiklerin nakliye firmasına teslimi,
• Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi,
• Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması,
• Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin ihracatçı nüshasının firmaya teslimi,
• Dahilde İşleme İzin Belgesi danışmanlık,
• İhracat konusu eşyaların isteğe bağlı olarak sigortalanması,
• Posta gümrük işlemleri,
• TSE ile ilgili hizmetler,
• Deniz, hava, kara, demiryolu hizmetleri organizasyonu,
• Ticaret odası işlemleri İhracatçı birlikleri üyelik kaydı vs.