info@akarsugumruk.com.tr
0312 473 43 63

Gümrük Müşavirlerinin 2018 Yılında Uygulayacakları Asgari Ücretleri

Gümrük Kanunu gereğince Gümrük Müşavirleri ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin 2018 Yılında Uygulayacakları Asgari Ücretleri 23/12/2017 günlü 30279 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Gümrük Müşavirleri ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri ülkemizde dış ticaret faaliyetlerinin hızlı, ekonomik ve mevzuata uygun bir şekilde yapılmasında önemli bir rol oynamaktadırlar. 
Tarifeler, müşavir dernekleri ve faaliyet alanlarındaki sektör temsilcilerinin görüş ve önerileri ile ülkemizin ekonomik koşulları göz önüne alınarak belirlenmiştir.
Söz konusu tebliğ değişikliği ile ihracatçı firmalarımızın maliyetlerini azaltacak indirimler yapılmasına yönelik çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.
 
Kamuoyunun bilgisine sunulur.


Gümrük Müşavirleri ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin 2018 Yılında Uygulayacakları Asgari Ücretleri 23/12/2017 günlü 30279 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe ilişkin link aşağıda yer almaktadır. 
 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171223-8.htm